קבוצה למטפל עיקרי

אחת מהמגמות הבולטות המתלוות להארכת תוחלת החיים היא הזדקנות בבית ( aging in place), מגמה זו מעבירה את האחריות לטיפול בהורה / בן זוג מזדקן לבני המשפחה. תופעה זו מחייבת התייחסות משמעותית לחוויות "המטפלים העיקריים". לעיתים תפקיד המטפל העיקרי מועבר באופן טבעי ולעיתים אדם מקבל את התפקיד ללא בחירה.

הטיפול הוא 24/7 – לרב ללא יכולת לייצר הפרדה בין החיים האישיים לתפקיד הטיפולי.

חוויית הטיפול מלווה בתחושת אובדן, צער  ועומס טיפולי רב

 

מטרת הקבוצה:

לשמור על הרווחה של המטפל העיקרי

לפתח את חוסנו של המטפל העיקרי

הנגשת ידע ומתן כלים להתמודדות עם המציאות המורכבת המשתנה.

 

מיועד ל:

קבוצה לבני זוג

קבוצה לילדים (בנים ובנות)

קבוצה מעורבת לידים ובני/ בנות זוג

תבונת הזמן.jpg