סדנת מטפל עיקרי

במחקרים שנערכו בארה"ב ובישראל,  נמצא ששילוב של עבודה וטיפול בבן המשפחה פוגע גם בעובד ועלול גם לפגוע בארגון. על פי המחקרים, ההשפעה באה לידי ביטוי בהיעדרויות, איחורים, ירידה בתפוקה ואף במקרים מסויימים גם בעזיבת מקום העבודה. במחקר שנערך בישראל ב-2004, על ידי מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי בקרב מקבלי גמלת סיעוד, דיווחו 40% מהמטפלים העיקריים על  כך שעובדים פחות ממה שהיו רוצים בשל הצורך לטפל בזקן, 78% דיווחו כי מקיימים שיחות טלפון וכל מיני סידורים הקשורים לטיפול בזקן תוך כדי עבודה, 83% ציינו שכשהם בעבודה הם חשים לחץ נפשי ודאגה. עוד נמצא ש- 14% מתוך אנשים המטפלים בקשיש הזכאי לגמלת סיעוד נאלצו לעזוב את עבודתם לצורך הטיפול בויש לכך גם משמעות כלכלית. במחקרים שנערכו בארה"ב נמצא שבכל שנה "העלות" לארגון של העסקת עובדים שמשמשים גם כמטפלים עיקריים, מסתכמת בעשרות מיליארדי דולרים, כולל מקרים בהם יש צורך במציאת עובדת אחרת על רקע עזיבה של עובדת לצורך טיפול בבן המשפחה.

מה האינטרס שלי כמעסיק לסייע לעובד?

מלבד האינטרס הכלכלי שתואר, יש אינטרס נוסף- כשהעובד מקבל הכרה בקשיים שלו ותמיכה הוא ירגיש מחוייבות רבה יותר לארגון, תהיה לו מוטיבציה גדולה יותר בעבודה.

(לקוח מתוך אתר רעות אשל)

 

אשמח להגיע אליכם לפגישה ולבחון יחד את הדרך להעלאת המודעות לתופעה בקרב צוותי ההנהלה ומתן מענה קבוצתי/ פרטני בקרב העובדים עצמם.

תבונת הזמן.jpg