לקראת פרישה

האדם מבנה את סיפור חייו. על רקע העלייה בתוחלת החיים והעובדה כי ההערכה היא כי הפורשים ממעגל העבודה צפויים לחיות כרבע משנות החיים בפנסיה, ולאי הוודאות הנלוות לתקופה זו - הפכה תקופת הפרישה מעולם העבודה לנקודת מעבר משמעותית בחיי הפרט. המעבר בין שני שלבי החיים והעלאת המודעות הביאה למחשבה ביחס לתהליכי תכנון להכרה שראוי להיערך מראש לתקופת חיים זו המצדיקה תכנון מוקדם כלכלי, חברתי, פסיכולוגי ומשפחתי.

מיועד לעובדים לפני פרישה ולאחריה המבקשים להרחיב את הידע והכלים לתקופה משמעותית זו.

מטרה:
  • פיתוח יכולת התבוננות עצמית

  • מתן כלים להתמודדות והסתגלות למעברים

  • ניווט ותכנון המשך מסלול החיים

  • גיבוש תוכנית אישית מותאמת

מהלך המפגשים:

המפגשים משלבים העשרה מעולם התוכן של הפרישה והתנסות חווייתית של המשתתפים.

כמו כן יוצעו כלים פרקטיים להתמודדות.

תבונת הזמן.jpg