התנהלות כלכלית למשפחה

אנו שומעים יותר ויותר את המשפט: " שני בני הזוג עובדים ואנחנו לא מצליחים לגמור את החודש", ניהול כלכלי כושל יכול ליצור מגוון רחב של קשיים ואובדן שליטה עמם מתמודדות משפחות.

המפגשים בסדנה יסייעו בחשיבה מחודשת, בדיקה של תהליך ההתנהלות הכלכלי – ולעיתים שינויים קלים בהתנהלות הכלכלית השוטפת של המשפחה יכולים ליצור שינוי משמעותי!!

בין היתר המפגשים יתמקדו בנושאים הבאים:

  • מהם הגורמים המניעים את הפרט בעולם הצרכנות

  • ניהול תקציב משפחתי – הכנסות הוצאות ומה עוד?

  • מושגי יסוד וטיפים להתנהלות כלכלית נבונה במשפחה

  • הקניית תחושת מסוגלות ויצירת שינוי בהתנהלות השוטפת

תבונת הזמן.jpg